எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஜெகன் சுயாந் Premium Design

திரு ஜெகன் சுயாந்

Born 15/09/2001 - Death 23/02/2021 மன்னார் (Birth Place) நெல்லியடி (Lived Place)