எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராசதுரை சரஸ்வதி Premium Design

திருமதி இராசதுரை சரஸ்வதி

Born 16/09/1943 - Death 26/02/2021 முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)