எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் வைத்திலிங்கம் ஜெகநாதன் Premium Design

அமரர் வைத்திலிங்கம் ஜெகநாதன்

Born 07/10/1946 - Death 12/03/2020 ஏழாலை வடக்கு (Birth Place) கோண்டாவில் குமரகோட்டம் (Lived Place)