எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நவபாலன் வீரசிங்கம் Premium Design

திரு நவபாலன் வீரசிங்கம்

Born 12/12/1957 - Death 28/02/2021 கோண்டாவில் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)