எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவஞானரட்ணம் செல்லையா (கமலம்) Premium Design

திருமதி சிவஞானரட்ணம் செல்லையா (கமலம்)

Born 21/07/1931 - Death 09/03/2021 உடுப்பிட்டி (Birth Place) கனடா (Lived Place)