எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அன்னம்மா இரத்தினம்

திருமதி அன்னம்மா இரத்தினம்

Born 30/05/1929 - Death 03/02/2020 யாழ். உடுவில் (Birth Place) London United Kingdom (Lived Place)