எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பொன்னம்பலம் செல்வரத்தினம் Premium Design

அமரர் பொன்னம்பலம் செல்வரத்தினம்

Born 04/11/1967 - Death 02/04/2020 புதுக்குடியிருப்பு ஆனந்தபுரம் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)