எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குமரேசு பொன்னுத்துரை Premium Design

திரு குமரேசு பொன்னுத்துரை

Born 13/09/1936 - Death 25/03/2021 யாழ். சுழிபுரம் (Birth Place) யாழ். சுழிபுரம் (Lived Place)