எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாக்கியம் சுந்தரம் (சோதி) Premium Design

திருமதி பாக்கியம் சுந்தரம் (சோதி)

Born 18/10/1944 - Death 30/03/2021 செங்கலடி (Birth Place) செங்கலடி (Lived Place)