எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அருந்தவம் கருணாதேவி Premium Design

திருமதி அருந்தவம் கருணாதேவி

Born 23/10/1942 - Death 06/04/2021 மானிப்பாய் (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)