எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இறப்பியேல் அருள்பிரகாசம் Premium Design

திரு இறப்பியேல் அருள்பிரகாசம்

Born 31/10/1931 - Death 07/04/2021 மலேசியா Johor (Birth Place) ஜேர்மனி Gummersbach (Lived Place)