எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. நல்லான் ஐயாத்துரை

திரு. நல்லான் ஐயாத்துரை

Born 29/09/1929 - Death 17/02/2020 யாழ். கோப்பாய் (Birth Place) யாழ். கோப்பாய் (Lived Place)