எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விஜயகுமார் விஸ்வலிங்கம் Premium Design

திரு விஜயகுமார் விஸ்வலிங்கம்

Born 17/02/1956 - Death 18/04/2021 வல்வெட்டி (Birth Place) கனடா Montreal (Lived Place)