எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கந்தையா உத்தரம் Premium Design

அமரர் கந்தையா உத்தரம்

Born 12/02/1925 - Death 27/04/2019 கொக்குவில் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)