எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கணபதிப்பிள்ளை பூபாலசிங்கம் Premium Design

திரு கணபதிப்பிள்ளை பூபாலசிங்கம்

Born 27/10/1947 - Death 25/04/2021 புற்றளை (Birth Place) உபயகதிர்காமம் (Lived Place)