எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் திருநாவுக்கரசு லிங்கேஸ்வரி Premium Design

அமரர் திருநாவுக்கரசு லிங்கேஸ்வரி

Born 18/02/1964 - Death 30/04/2019 சுன்னாகம் (Birth Place) சுவிஸ் Zürich (Lived Place)