எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு முருகேசர் நடராஜகுமாரன்(Rt divi officer) Premium Design

திரு முருகேசர் நடராஜகுமாரன்(Rt divi officer)

Born 19/03/1928 - Death 28/04/2021 மாதகல் (Birth Place) லண்டன் Hounslow (Lived Place)