எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு மனோகரன் புண்ணியமூர்த்தி (சிறி, மனோஜ்) Premium Design

திரு மனோகரன் புண்ணியமூர்த்தி (சிறி, மனோஜ்)

Born 13/08/1974 - Death 21/04/2021 ஆத்திமோட்டை (Birth Place) லண்டன் Hayes, Chesterfield (Lived Place)