எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சகிர்தா பிரதீஸ் (தங்கா) Premium Design

திருமதி சகிர்தா பிரதீஸ் (தங்கா)

Born 19/02/1995 - Death 26/04/2021 புதுக்குடியிருப்பு (Birth Place) லண்டன் Woolwich (Lived Place)