எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பராசக்தி நாகலிங்கம் Premium Design

திருமதி பராசக்தி நாகலிங்கம்

Born 15/02/1929 - Death 26/04/2021 நல்லூர் (Birth Place) லண்டன் Milton Keynes (Lived Place)