எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கெஜஞானவதி இராஜசிங்கம் (பேபி) Premium Design

திருமதி கெஜஞானவதி இராஜசிங்கம் (பேபி)

Born 14/09/1949 - Death 06/05/2021 வறுத்தலைவிளான் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)