எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கணபதி இரத்தினம் Premium Design

அமரர் கணபதி இரத்தினம்

Born 09/11/1945 - Death 04/06/2020 மல்லாகம் (Birth Place) மல்லாகம் (Lived Place)