எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் இரத்தினம் சீவரத்தினம் Premium Design

அமரர் இரத்தினம் சீவரத்தினம்

Born 07/11/1935 - Death 12/06/2020 அச்சுவேலி தெற்கு (Birth Place) லண்டன் Manor Park (Lived Place)