எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அனற் மேரி திரேசா அல்வின் Premium Design

திருமதி அனற் மேரி திரேசா அல்வின்

Born 20/10/1946 - Death 15/05/2021 ஊர்காவற்துறை மேற்கு (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)