எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஜெயசந்திரன் இராஜரட்ணம்

திரு ஜெயசந்திரன் இராஜரட்ணம்

Born 13/01/1948 - Death 14/02/2020 யாழ். வேலணை (Birth Place) கொய்யாத்தோட்டம், ஜேர்மனி Salzgitter (Lived Place)