எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவநாதன் இராசையா Premium Design

திரு சிவநாதன் இராசையா

Born 26/10/1958 - Death 06/06/2021 அரியாலை (Birth Place) கனடா Vancouver (Lived Place)