எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்வநாயகம் குருநாதபிள்ளை Premium Design

திருமதி செல்வநாயகம் குருநாதபிள்ளை

Born 01/01/1950 - Death 19/06/2021 யாழ். உடுப்பிட்டி (Birth Place) யாழ். உடுப்பிட்டி (Lived Place)