எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. குழந்தைவேலு கிருஷ்ணசாமி

திரு. குழந்தைவேலு கிருஷ்ணசாமி

Born 19/05/1945 - Death 22/02/2020 கிளி. பூநகரி (Birth Place) கொழும்பு, கிளிநொச்சி பரந்தன் (Lived Place)