எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் நடராஜா சீத்தாலஷ்மி (சீதா அக்கா) Premium Design

அமரர் நடராஜா சீத்தாலஷ்மி (சீதா அக்கா)

Born 16/06/1942 - Death 07/08/2020 கொழும்பு (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)