எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

நினைவஞ்சலி

திருமதி. புஷ்பராணி திடவீரசிங்கம்

திருமதி. புஷ்பராணி திடவீரசிங்கம்

Born 01/07/1931 - Death 24/06/2021 Jaffna (Birth Place) Canada (Lived Place)