எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கிருபாகரன் ஜோர்ஜ்

திரு. கிருபாகரன் ஜோர்ஜ்

Born 27/12/1959 - Death 03/06/2021 யாழ்ப்பாணம் மாட்டீன் வீதி (Birth Place) பிரித்தானியா லண்டன் Tooting (Lived Place)