எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.சுகிர்தவாதி வீராசாமி

திருமதி.சுகிர்தவாதி வீராசாமி

Born 15/07/1941 - Death 24/07/2021 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) அவுஸ்திரேலியா (Lived Place)