எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

நினைவஞ்சலி

அமரர்.கமலா தம்பி

அமரர்.கமலா தம்பி

Born 23/07/1930 - Death 28/06/2021 Jaffna (Birth Place) Canada, Scarborough (Lived Place)