எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். குணரத்தினம் கனகலிங்கம்

அமரர். குணரத்தினம் கனகலிங்கம்

Born 11/02/1957 - Death 30/07/2020 மாதகல்,யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)