எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பஞ்சலிங்கம் தம்பிப்பிள்ளை (பாஞ்சாலி)

திரு. பஞ்சலிங்கம் தம்பிப்பிள்ளை (பாஞ்சாலி)

Born 11/08/1961 - Death 20/02/2020 புங்குடுதீவு 6ம் வட்டாரம் (Birth Place) London United Kingdom (Lived Place)