எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கந்தப்பு விநாயகமூர்த்தி Premium Design

திரு. கந்தப்பு விநாயகமூர்த்தி

Born 30/11/1939 - Death 29/07/2021 Karaveddy, Jaffna (Birth Place) Farnborough, England (Lived Place)