எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. ஸ்வர்கஸ்ரீ முத்துகுமாரசாமி குருக்கள் Premium Design

திரு. ஸ்வர்கஸ்ரீ முத்துகுமாரசாமி குருக்கள்

Born 07/08/1931 - Death 04/08/2021 யாழ். சுழிபுரம் (Birth Place) Brampton, canada (Lived Place)