எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி.சுதர்ஷினி பத்மநாதன் Premium Design

செல்வி.சுதர்ஷினி பத்மநாதன்

Born 29/05/1972 - Death 04/08/2021 யாழ். சாவகச்சேரி (Birth Place) Brampton, Canada (Lived Place)