எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

நினைவஞ்சலி

அமரர். தனலட்சுமி நித்தியானந்தன் Premium Design

அமரர். தனலட்சுமி நித்தியானந்தன்

Born 18/05/1955 - Death 11/07/2021 Velanai, Jaffna (Birth Place) Stadt Hoerstel, Germany (Lived Place)