எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். பூமணி முத்தையா

அமரர். பூமணி முத்தையா

Born 17/10/1923 - Death 13/08/2020 Naranthani, Jaffna (Birth Place) Markham, Canada (Lived Place)