எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. ஜெயராணி இராஜேந்திரா Premium Design

திருமதி. ஜெயராணி இராஜேந்திரா

Born 07/03/1932 - Death 16/08/2021 Chavakachcheri ,Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)