எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. செல்லப்பா நடராஜா Premium Design

திரு. செல்லப்பா நடராஜா

Born 20/11/1938 - Death 25/08/2021 யாழ். ஊரெழு (Birth Place) நாவற்குழி, கொழும்பு (Lived Place)