எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. ஜெசிக்கா கார்த்தீபன்

திருமதி. ஜெசிக்கா கார்த்தீபன்

Born 24/07/1986 - Death 20/08/2021 கிளிநொச்சி பரந்தன் (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)