எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திரு. ஜேசுதாஸ் மத்தியூஸ் மனோகர்

திரு. ஜேசுதாஸ் மத்தியூஸ் மனோகர்

Born 08/05/1956 - Death 28/08/2021 யாழ். நவாலி (Birth Place) வவுனியா உக்குளாங்குளம் (Lived Place)