எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.இராமலிங்கம் குமரசாமி

திரு.இராமலிங்கம் குமரசாமி

Born 15/02/1943 - Death 30/08/2021 யாழ். காரைநகர் பாலாவோடை (Birth Place) வவுனியா தோணிக்கல் (Lived Place)