எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி உதயகுமாரி பரமலிங்கம்(வதனி /நிலா) Premium Design

செல்வி உதயகுமாரி பரமலிங்கம்(வதனி /நிலா)

Born 15/04/1964 - Death 30/08/2021 யாழ் அரியாலை (Birth Place) இலண்டன் (Lived Place)