எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. இராசதுரை ஈஸ்வரபாதம் Premium Design

திரு. இராசதுரை ஈஸ்வரபாதம்

Born 23/03/1938 - Death 28/08/2021 யாழ். வல்வெட்டித்துறை (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)