எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.கதிரவேற்பிள்ளை கோபிநாதன் (கோபி)

திரு.கதிரவேற்பிள்ளை கோபிநாதன் (கோபி)

Born 04/12/1968 - Death 28/08/2021 யாழ். துன்னாலை (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)