எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.ஐயாத்துரை கந்தசாமி

திரு.ஐயாத்துரை கந்தசாமி

Born 03/12/1963 - Death 29/08/2021 யாழ். சங்கானை (Birth Place) Duren, Germany (Lived Place)