எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நாகமுத்து காசிப்பிள்ளை Premium Design

திரு நாகமுத்து காசிப்பிள்ளை

Born 01/01/1970 - Death 02/09/2021 சாவகச்சேரி கல்வயல் (Birth Place) வெள்ளவத்தை (Lived Place)